Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13tj -- Valförbunden och deras röstetal i riksdagsvalet efter valkrets, 2023

Välj variabler

Ja
2023-04-14
Valförbundets röster (antal):
Antal
Andel av valförbundets röster (%):
Procent
Andel av rösterna i valkretsen (%):
Procent
2027-04-14
2023-04-04
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13tj_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: VALKRETS / Totalt / Helsingfors valkrets , - Valförbund 1 / Totalt / Helsingfors valkrets , - Valförbund 1 / SKE / Helsingfors valkrets ,

Valda 0 Totalt 209

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma