Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13yl -- Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i riksdagsvalet, 2011-2023

Välj variabler

Ja
2023-04-14
Väljare (antal):
Antal
2027-04-14
2023-04-14
Statistikcentralen, riksdagsval
211_13yl_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Representationer , Fartyg ,

Valda 0 Totalt 113

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift

Röstningsställe

Röstningsställe. Som allmänna förhandsröstningsställen i utlandet är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (i fortsättningen beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. På dem kan vem som helst röstberättigad rösta oberoende av i vilket land eller i vilken kommun han eller hon bor. På beskickningar kan rösta utlandsfinländarna och de som bor stadigvarande i Finland men är i utlandet t.ex. på semester eller stationerade. Förhandsröstningen ordnas också på finska fartyg som är borta från Finland då förhandsröstningsperioden äger rum i Finland och på valdagen. Fartygsröstningen inleds en vecka tidigare än den övriga förhandsröstningen. I fartygsröstningen får endast fartygspersonalen rösta.