Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13yu -- Uppgift om användning av rösträtt: valdeltagandet efter härkomst, språk och kön, 2023

Välj variabler

Ja
2023-05-19
Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal:
Antal
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal:
Antal
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, %:
Procent
Röstberättigade (områdera) i riksdagsvalet, antal:
Antal
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: väljare i områdena, antal:
Antal
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: väljare i områdena, %:
Procent
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, %:
Procent
2027-05-15
2023-05-19
Statistikcentralen, riksdagsval
216_13yu_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal , Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal , Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, % ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Finländsk bakgrund , Utländsk bakgrund ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , VP01 Helsingfors valkrets , KU091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 2 130

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
.... uppgift inte tillgänglig
Uppgifterna i tabellen baserar sig på uppgiften om användning av rösträtt. Antalet väljare, som baserar sig på uppgiften om användning av rösträtt, är inte exakt detsamma som i uppgifterna om valresultatet. Det kan finnas små skillnader i siffran som tagits ut områdesvis från olika källor. Antalet väljare i uppgifterna om valresultatet baserar sig på röstsedlarna, medan uppgiften om användning av rösträtt baserar sig på anteckningarna i det elektroniska rösträttsregistret. De röstberättigade är avgränsade till röstberättigade bosatta i Finland. Siffrorna som innehåller uppgifter om röstningen på valdagen (alla väljare i områdena) kan bara anges för sådana områden där det elektroniska rösträttsregistret användes i vallokalerna på valdagen. Uppgiften om förhandsröstning omfattar hela landet. Uppgifter:
Röstberättigade i riksdagsvalet (hela landet), antal = Röstberättigade i hela landet.
Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, antal = Uppgift om användning av rösträtt för antalet förhandsröstande. Antalen kan avvika från uppgifterna om valresultatet. Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: förhandsröstande, % = Andelen förhandsröstande av de röstberättigade (röstberättigade/förhandsröstande * 100). Röstberättigade (i områdena) i riksdagsvalet, antal = Röstberättigade i sådana områden där det elektroniska rösträttsregistret användes på valdagen. Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: väljare i områdena, antal = Uppgift om användning av rösträtt av alla väljare i de röstningsområden där det elektroniska rösträttsregistret användes på valdagen. Antalen kan avvika från uppgifterna om valresultatet. Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: väljare i områdena, % = Andelen som röstat av de röstberättigade i de röstningsområden där det elektroniska rösträttsregistret användes på valdagen (väljare i områdena/röstberättigade i områdena * 100). Uppgift om användning av rösträtt i riksdagsvalet: täckning, % = Andel av de röstberättigade som bodde i de röstningsområden där det elektroniska rösträttsregistret användes på valdagen. På röstningsområdesnivå är täckningen antingen 0 eller 100 %, på kommun- eller valkretsnivå eller hela landets nivå varierar täckningen mellan 0 och 100 %. Regional uppgift:
Uppgifterna har erhållits på röstningsområdesnivå. Kommunnivå, valkretsnivå och nivån för hela landet har summerats på basis av uppgifterna efter röstningsområde.
Om det elektroniska rösträttsregistret omfattade mindre än 20 procent av kommunens röstberättigade och bara ett röstningsområde, anges inte uppgifterna på kommun- eller valkretsnivå. Detta gäller följande kommuner: Helsingfors (KU091), Kotka (KU285), Kumo (KU271), Kangasala (KU211), Nokia (KU536), Varkaus (KU915) och Helsingfors valkrets (VP01). Kön:
Uppgifter om väljarna i områdena anges inte efter kön på röstningsområdesnivå. Uppgifterna presenteras efter kön på summanivå (kommun, valkrets, hela landet).