Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vg -- Användning av datateknik i företag, 2002-2023

Välj variabler

Ja
2023-12-07
Minst 100 Mbit/s internetanslutning, % av företagen:
Procent
Webbsidor, % av företagen:
Procent
Näthandel, % av företagen:
Procent
Affärssystem (ERP), % av företagen:
Procent
Använder sociala medier, % av företagen:
Procent
Sociala medier: Sociala nätverkstjänster, % av företagen:
Procent
Sociala medier: Bloggar eller mikrobloggar, % av företagen:
Procent
Sociala medi er: Delning av multimedieinnehåll, % av företagen:
Procent
Sociala medier: Wiki-baserade vertyg för informationsdelning, % av företagen:
Procent
Använder moIntjänster, % av företagen:
Procent
E-post som molntjänst, % av företagen:
Procent
Kontorsprogram som molntjänst, % av företagen:
Procent
Underhåll av företagets databaser som molntjänst, % av företagen:
Procent
Lagring av filer som molntjänst, % av företagen:
Procent
Bokföringsprogram som molntjänst, % av företagen:
Procent
Kundhantering (CRM) som molntjänst, % av företagen:
Procent
Databehandlingskapacitet för att köra program som molntjänst, % av företagen:
Procent
Affärssystem (ERP) som molntjänst, % av företagen:
Procent
Datasäkerhet som molntjänst, % av företagen:
Procent
Plattformstjänster (PaaS) för utveckling, testning eller distribution av tillämpningar som molntjänst, % av företagen:
Procent
Företaget använder teknologier för artificiell intelligens, % av företagen:
Procent
Teknologier som analyserar skriven text (text mining), % av företagen:
Procent
Teknologier som omvandlar talat språk till maskinläsbart format (taligenkänning), % av företagen:
Procent
Teknologier som producerar skrivet eller talat språk (naturlig språkgenerering), % av företagen:
Procent
Teknologier som identifierar objekt eller personer på bilder (bildigenkänning, bildbehandling), % av företagen:
Procent
Maskininlärning för analys av data, % av företagen:
Procent
Teknologier som automatiserar arbetsprocesser eller hjälper till i beslutsfattandet (programrobotik som använder artificiell intelligens), % av företagen:
Procent
Teknologier som möjliggör självgående maskiner baserat på observation av omgivningen (autonoma robotar, självstyrda fordon, autonoma drönare), % av företagen:
Procent
Företaget har ett program för att administrera kunduppgifter (CRM), % av företagen:
Procent
Företaget har ett program för hantering av affärsinformation (BI, Business intelligence), % av företagen:
Procent
Dataanalys utförd av egen personal, % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: företagets affärsuppgifter (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: kunddata (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: sociala medier (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: data på webbplatser (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: positionsdata för bärbara apparater eller fordon (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: data från smarta enheter eller sensorer (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: öppna data inom den offentliga sektorn (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Föremål för dataanalys: satellitdata (t.ex. satellitbilder) (analysen utförs av egen personal), % av företagen:
Procent
Dataanalys utförd av ett annat företag eller en annan organisation, % av företagen:
Procent
Dataanalys utförd av egen personal, ett annat företag eller en annan organisation, % av företagen:
Procent
2024-11-27
2022-12-12
Statistikcentralen, användning av datateknik i företag
001_13vg_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Minst 100 Mbit/s internetanslutning, % av företagen , Webbsidor, % av företagen , Näthandel, % av företagen ,

Valda 1 Totalt 41

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000