Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ib -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, månadsvis, 2019M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-21
Antal passagerare:
Antal
Gods och post totalt, ton:
Ton
Antal passagerare, kumulativt från början av året:
Antal
Gods och post, kumulativt från början av året, ton:
Ton
2020-02-27
Statistikcentralen, luftfart
001_12ib_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 62

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Helsingfors-Vanda , Enontekis ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Inklusive spädbarn.