Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ii -- Passagerare och gods på Finlands flygplatser, årsvis, 2019-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-09
Antal passagerare:
antal
Gods och post totalt, ton:
ton
2020-03-26
Statistikcentralen, luftfart
001_12ii_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Helsingfors-Vanda , Enontekis ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Inklusive spädbarn. Årssumman för det senaste statistikåret omfattar statistik för januari ända till den senaste statistikmånaden.