Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

001 -- Kommunalt avfall i Finland, åren 1997–2017

Välj variabler

Nej
2020-01-15
1000 t
2020-06-17
2016-12-20
Statistikcentralen och Finlands miljöcentral
jate_001_2018
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000