Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

003 -- Mängden avfall år 2015 - 2019 uppdelad enligt EU: s statistiska avfallsklassificering

Välj variabler

Tilastokeskus
Nej
2021-06-16
Ton, för slam och muddermassor torrvikt
2021-06-16
2018-08-17
Statistikcentralen
jate_003_201900
StatFin
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt , 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt , 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt ,

Valda 0 Totalt 54

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOL B Utvinning av mineral , TOL 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning , TOL 13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder, läder, läder- och skinnvaror ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000