Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12cv -- Kommunalt avfall i Finland enligt hantering, 2018-2021

Välj variabler

Ja
2023-07-07
Total:
Tonnia
Materialåtervinning, utan kompostering och rötning:
Tonnia
Kompostering och rötning:
Tonnia
Energiutvinning:
Tonnia
Utbränning utan energi utvinning:
Tonnia
Avstjälpningsplats och annan bortskaffande:
Tonnia
2023-07-07
2019-11-12
Statistikcentralen, avfallsstatistik
001_12cv_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt avfall , Blandavfall , Separat insamlat avfall ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000