Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12qw -- Mängden avfall efter bransch, 2017-2021

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Mängden avfall 1000 ton:
1000 t
2023-06-13
2020-06-09
Statistikcentralen, avfallsstatistik
001_12qw_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , NACE B Utvinning av mineral (05-09) , NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Kemiskt avfall , Metal avfall ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Vaarallisen jätteen määriä koskevia tietoja vuosilta 2017-2020 on päivitetty 13.6.2023
Päivitysten syynä ovat jätteiden luokittelussa tapahtuneet muutokset ja tilaston pohjana käytetyn aineiston täydentyminen.
Tämä aiheuttaa jätetilastoinnissa merkittävän muutoksen kaivannaisjätteiden jakautumisessa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden välillä.
Dokumentation för statistiken

NACE

Näringsgrensindelningen TOL 2008 utgör en ram för datainsamling och beskrivning av statistik över ekonomisk verksamhet. Den används i statistik som beskriver olika ekonomiska områden, såsom produktion och sysselsättning samt i nationalräkenskaper.

Avfallsklass

Offentliggörande av avfallsstatistik, sammanställning av tabellen för avfallsproduktion

Uppgifter

Mängden avfall 1000 ton

Avfallets vikt