Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12qz -- Kommunalt avfall åren, 2002-2021

Välj variabler

Ja
2023-07-07
Avfallets vikt, ton:
Ton
Avfallets vikt, kg per invånare:
kg/hlö
2023-07-07
2022-12-05
Statistikcentralen, avfallsstatistik
001_12qz_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 20

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Avfallshantering

Avfall behandlingsmetoder TK publikation

Uppgifter

Avfallets vikt, ton

Avfallets vikt (ton)

Avfallets vikt, kg per invånare

avfall kg per invånare