Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11m2 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin efter uppgiftsområde, årsuppgifter, 2015-2023

Välj variabler

Statistik centralen
Ja
2024-02-14
Indextal (2015=100):
Indextal
Årsförändring, %:
%
2024-06-17
2019-06-14
Statistikcentralen, prisindex för offentliga utgifter
001_11m2_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1.1. Allmän förvaltning , 1.2. Social- och hälsovård ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kommuntyp

Kommuntyper är kommunalekonomi, kommunerna och samkommunerna.

Uppgiftsområde

Uppgiftsområden är allmän förvaltning, social- och hälsovård, socialvård, hälsovård, undervisnings- och kulturverksamhet, undervisningsverksamhet, kulturverksamhet, övriga tjänster och affärsverksamhet.

Uppgifter

Indextal (2015=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).