Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11m7 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter utgiftsslag, kvartalsuppgifter, 2015Q1-2023Q4*

Välj variabler

Ja
2024-02-14
Indextal:
Indextal
Kvartalsförändring, %:
%
Årsförändring,%:
%
2024-06-17
2019-06-14
Statistikcentralen, prisindex för offentliga utgifter
001_11m7_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 36

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1. Driftskostnader , 1.1. Personalkostnader ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kvartal

* preliminär uppgift

Utgiftsslag

Utgiftsslag är driftsutgifter, personalkostnader, löner och arvoden, socialförsäkringsavgifter, betalda pensioner, köp av varor och tjänster, material, förnödenheter och varor, köp av tjänster, övriga driftsutgifter, hyror, interna och överföringar och övriga driftsutgifter, övriga.

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift

2023Q4*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kvartalsförändring, %

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring,%

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).