Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, kvartalsvis, 1999Q1-2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-12-18
Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro:
Miljoner euro
Ursprunglig, miljoner euro:
Miljoner euro
Trend, miljoner euro:
Miljoner euro
Förändring i ursprunglig serie från föregående år, %:
%
Förändring i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående kvartal, %:
%
Förhållandet till BNP (säsongrensad och arbetsdagskorrig), %:
%
Förhållandet till BNP (trend), %:
%
2024-03-15
2019-05-07
Statistikcentralen, den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
001_11zf_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro , Ursprunglig, miljoner euro , Trend, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 99

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris, inkomster , P11R Marknadsproduktion, inkomster , P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster ,

Valda 0 Totalt 73

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S13 Offentliga samfund , S1311 Staten , S1313 Lokalförvaltning ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift kan inte förekomma
Sektor S13131 Lokalförvaltning exkl.välfärdsområdesförvaltningen har ett avbrott i tidsserien mellan fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Sektorn S13131 omfattar lokalförvaltningen i sin helhet fram till utgången av år 2022. Under första kvartalet 2023 överfördes en del av verksamheterna till sektorn S13132 Välfärdsområdesförvaltning.