Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Nya garantier som ställts under kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
Garantier som gått ut under kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
Garantistocken i slutet av kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
Ersättningar som betalats under kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-06-21
2019-08-12
Statistikcentralen, offentliga sektorns skuld kvartalsvis
001_123v_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 72

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000