Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ax -- Konsumenternas förtroende: Svarsfördelningar och förändringar, 2019M05-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-02-27
Procentandel:
%
Medeltal:
%
Minvärde:
%
Maxvärde:
%
Månadsförändring:
%
Årsförändring:
%
2024-03-27
2021-11-03
Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
001_13ax_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M05 , 2019M06 , 2019M07 ,

Valda 1 Totalt 58

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B11_B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Bättre (%) , B14_B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Sämre (%) , B21_B22 Egen ekonomi om 12 månader: Bättre (%) ,

Valda 0 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000