Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fy -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-20
Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt:
Antal
2023-11-20
2018-12-13
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_11fy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 294

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifter om elever som övergått till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) inom den grundläggande utbildningen och förberedande och handledande utbildningar är tillgängliga fr.o.m. år 2014.

Läroanstalters förläggningsområde

I tidsserien har det senaste statistikårets områdesindelningen använts. X=okänd 200=utomlands.

Forsatta-studier

I gruppen som består av dem som placerat sig i förberedande eller handledande utbildningar ingår fr.o.m. år 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och folkhögskoleåret för läropliktiga. Påbyggnadsundervisning (årskurs 10) anordnas inte fr.o.m. år 2022.

Uppgifter

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Ingår bara personer under 19 år som gått ut grundskolan från 2020 och framåt.

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Innehåller inte uppgifter om Åland.