Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11g4 -- Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, 2002-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-20
Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt:
Antal
2024-11-20
2018-12-13
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_11g4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Läroanstalters förläggningslandskap

I tidsserien har det senaste statistikårets områdesindelningen använts.

Sökning till fortsatta studier

Uppgiften de som i första hand sökt till handledande eller förberedande utbildning eller påbyggnadsundervisning (årskurs 10) erhållits första gången för statistikåret 2014. Uppgiften om elever som inte sökst någon studieplats år 2008 är undertäckt.

Sökning till fortsatta studier

I gruppen som består av dem som sökt till förberedande eller handledande utbildningar ingår fr.o.m. år 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och folkhögskoleåret för läropliktiga. Påbyggnadsundervisning (årskurs 10) anordnas inte fr.o.m. år 2022.

Uppgifter

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Ingår bara personer under 19 år som gått ut grundskolan från 2020 och framåt.

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Innehåller inte uppgifter om Åland.