Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ga -- Nya studenternas direkt sökning till fortsatta studier, 2003-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-12
Studenter totalt:
Antal
2024-12-12
2018-12-13
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_11ga_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 238

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I tabellen ingår de som avlagt studentexamen under vårterminen (1.1-31.7). Tabellen över dem som avlagt studentexamen under hela statistikåret finns i arkivdatabasen.

Läroanstalters förläggningsområde

I tidsserien har det senaste statistikårets områdesindelningen använts. X=okänd 200=utomlands.

Sökning till fortsatta studier

Beskriver det högsta ansökningsmålet. Cellerna summeras sammanlagt till ett tal.

Uppgifter

Studenter totalt

I tabellen ingår de som avlagt studentexamen under vårterminen (1.1-31.7).