Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11gg -- Nya studerande efter tidigare examen, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-12
Nya studerande:
Antal
2024-12-12
2018-12-13
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_11gg_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Total , Studentexamen , studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Gymnasieutbildning , Yrkesinriktad grundexamen , Läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena , De humanistiska och konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Nya studerande

Inkl. nya studerande med finsk personbeteckning.