Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ry -- Andelarna av nya studenter som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-12
Studenter totalt:
Antal
Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, %:
Procent
Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, %:
Procent
Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %:
Procent
Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar, %:
Procent
De som sökt till universitetsutbildning under studentåret, %:
Procent
De som sökt till yrkeshögskoleutbildning (yh) under studentåret, %:
Procent
De som sökt till yrkesutbildning under studentåret, %:
Procent
De som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret, %:
Procent
Sökte inte till fortsatta studier under studentåret, %:
Procent
2024-12-12
2022-12-08
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_13ry_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Studenter totalt , Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, % , Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, % ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 235

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I tabellen ingår de som avlagt studentexamen under vårterminen (1.1-31.7).

Läroanstalters förläggningsområde

I tidsserien har det senaste statistikårets områdesindelningen använts. X=okänd 200=utomlands.

Uppgifter

Studenter totalt

I tabellen ingår de som avlagt studentexamen under vårterminen (1.1-31.7).

De som sökt till universitetsutbildning under studentåret, %

Det högsta ansökningsmålet är universitetsutbildning. Omfattar inte dem som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret.

De som sökt till yrkeshögskoleutbildning (yh) under studentåret, %

Det högsta ansökningsmålet är yrkeshögskoleutbildning. Omfattar inte dem som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret.

De som sökt till yrkesutbildning under studentåret, %

Det högsta ansökningsmålet är yrkesutbildning.