Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13rz -- Andelarna av elever som gått ut nionde klass i den grundläggande utbildningen och som omedelbart sökt till och placerat sig i fortsatta studier, 2010-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-20
Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt:
Antal
Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, %:
Procent
Fortsatte direkt på yrkesutbildning, %:
Procent
Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), %:
Procent
Fortsatte direkt på handledande eller förberedande utbildning, %:
Procent
Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar, %:
Procent
De som i första hand sökt till gymnasieutbildning direkt efter utgången av grundskolan, %:
Procent
De som i första hand sökt till yrkesutbildning direkt efter utgången av grundskolan, %:
Procent
De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, %:
Procent
De som i första hand sökt till handledande eller förberedande utbildning direkt efter utgången av grundskolan, %:
Procent
Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan, %:
Procent
2024-11-20
2022-12-08
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_13rz_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt , Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, % , Fortsatte direkt på yrkesutbildning, % ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 292

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Läroanstalters förläggningsområde

I tidsserien har det senaste statistikårets områdesindelningen använts. X=okänd 200=utomlands.

Uppgifter

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Ingår bara personer under 19 år som gått ut grundskolan från 2020 och framåt.

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Innehåller inte uppgifter om Åland.

Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), %

Påbyggnadsundervisning (årskurs 10) anordnas inte fr.o.m. år 2022.

Fortsatte direkt på handledande eller förberedande utbildning, %

I gruppen som består av dem som placerat sig i förberedande eller handledande utbildningar ingår fr.o.m. år 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och folkhögskoleåret för läropliktiga.

De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, %

Påbyggnadsundervisning (årskurs 10) anordnas inte fr.o.m. år 2022.

De som i första hand sökt till handledande eller förberedande utbildning direkt efter utgången av grundskolan, %

I gruppen som består av dem som sökt till förberedande eller handledande utbildningar ingår fr.o.m. år 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och folkhögskoleåret för läropliktiga.