Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13v1 -- Andelarna av dem som sökt till utbildning och nya studerande efter tidigare examen, 2012-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-12
Totalt:
Antal
Studentexamen avlagd, %:
Procent
Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, %:
Procent
- Studentexamen och yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagda, %:
Procent
- Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd, %:
Procent
Högskoleexamen avlagd, %:
Procent
- Studentexamen och examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå avlagda, %:
Procent
- Examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå avlagd, %:
Procent
- Studentexamen och yrkeshögskoleexamen avlagda, %:
Procent
- Yrkeshögskoleexamen avlagd, %:
Procent
- Studentexamen och lägre högskoleexamen avlagda, %:
Procent
- Lägre högskoleexamen avlagd, %:
Procent
- Studentexamen och högre högskoleexamen eller forskarutbildning avlagda, %:
Procent
- Högre högskoleexamen eller forskarutbildning avlagd, %:
Procent
Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd, %:
Procent
2024-12-12
2022-12-08
Statistikcentralen, sökande till utbildning
001_13v1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Studentexamen avlagd, % , Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, % ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 11

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Studentexamen avlagd, %

Variabeln Studentexamen avlagd omfattar de personer som efter den grundläggande utbildningen avlagt endast studentexamen.

Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, %

Variabeln Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda omfattar följande:
personer som avlagt studentexamen och yrkesinriktad examen på andra stadiet,
samt personer som avlagt enbart yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Högskoleexamen avlagd, %

Variabeln Högskoleexamen avlagd omfattar personer som avlagt
- studentexamen och examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå,
- examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå,
- studentexamen och yrkeshögskoleexamen,
- yrkeshögskoleexamen,
- studentexamen och lägre högskoleexamen,
- lägre högskoleexamen,
- studentexamen och högre högskoleexamen eller forskarutbildning,
- högre högskoleexamen eller forskarutbildning

Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd, %

Variabeln Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd omfattar personer som avlagt den grundläggande utbildningen samt personer vars tidigare utbildning är okänd.