Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14le -- Antagning till påbyggnadsutbildning av dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen, under de tre följande åren efter utexamineringen, 2019-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-12
Personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen under statistikåret:
Antal
Personer som avlagt yrkesinriktad grundexamen under statistikåret, %:
Procent
2024-12-12
2023-12-12
Statistikcentralen, sökande till utbildning
252_14le_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 31 Gymnasieutbildning , 32 Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Studerar omedelbart under examensåret , Studerar 1 år efter utexaminering , Studerar 2 år efter utexaminering ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Uppgifterna om studier anges efter högsta utbildningsnivå.
Här ingår alla som avlagt yrkesinriktad grundexamensutbildning under statistikåret och som har en finsk personbeteckning.