Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11xr -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp (2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100), årsuppgifter, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2023-01-13
Indextal:
indextal
2024-01-15
2019-05-14
Statistikcentralen, konsumentprisindex
001_11xr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: KONSUMENTPRISINDEX , LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 27

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.