Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11jc -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, efter år, 2015-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-21
Index:
Indextal
Årsförändring, %:
%
Realprisindex:
Indextal
Årsförändring, % (realprisindex):
%
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Undre kvartil:
eur / m2
Medianpris:
eur / m2
Övre kvartil:
eur / m2
Genomsnittlig golvyta m2:
m2
Antal:
Antal
2024-05-17
2018-12-04
Statistikcentralen, fastighetspriser
001_11jc_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Index , Årsförändring, % , Realprisindex ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Realprisindex

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Årsförändring, % (realprisindex)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (eur/m²).

Undre kvartil

25 % av observationer förblir under.

Medianpris

Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.

Övre kvartil

75 % havainnoista jää alapuolelle.

Genomsnittlig golvyta m2

Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa keskimääräistä asuinpinta-alaa (m²)

Antal

Kauppojen lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla. Kauppojen lukumäärään eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat omakotitalot.