Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12h5 -- Handelsfartyg enligt isklass, månadsvis, 2019M01-2023M10

Välj variabler

Ja
2023-11-09
Antal:
Antal
Ålder:
År
Ålder enligt bruttodräktighet,:
År
2023-12-12
2020-01-01
Statistikcentralen, handelsflottan
001_12h5_2023m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Bruttodräktighet , Nettodräktighet ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fartyg totalt , Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 0-99 , 100-199 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 1A Super , 1A ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 58

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000