Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12h8 -- Handelsfartyg enligt isklass, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-02-24
Antal:
antal
Ålder:
år
Ålder enligt bruttodräktighet,:
år
2020-02-20
Statistikcentralen, handelsflottan
001_12h8_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal , Bruttodräktighet , Nettodräktighet ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fartyg totalt , Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 0-99 , 100-199 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Summa , 1A Super , 1A ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000