Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ha -- I förteckningen över handelsfartyg inskrivna fartyg, 2019-2022

Välj variabler

Ja
2023-02-24
Antal:
antal
2020-02-20
Statistikcentralen, handelsflottan
001_12ha_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg , ...Ro-ro-passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000