Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12hb -- Fartygsinteckningar enligt fartygstyp, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-02-24
Antal:
antal
Miljon euro:
miljoner euro
2020-02-20
Statistikcentralen, handelsflottan
001_12hb_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fartyg totalt , Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000