Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12kj -- Förändringar i Finlands egentliga handelsflottan, månadsvis, 2019M01-2023M10

Välj variabler

Ja
2023-11-09
Antal:
Antal
2023-12-12
2020-01-01
Statistikcentralen, handelsflottan
001_12kj_2023m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Den egentliga handelsflottan totalt , ...Passagerarfartyg , ...Ro-ro-passagerarfartyg ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 58

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000