Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zk -- Allmänna bibliotek i fasta Finland, 1999-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-21
Huvudbibliotek (antal):
antal
Filialbibliotek (antal):
antal
Anstaltsbibliotek (antal):
antal
Bibliotek totalt (antal):
antal
Bokbussar (antal):
antal
Hållplatser för bokbussar (antal):
antal
Bokbåtar (antal):
antal
Hållplatser för bokbåtar (antal):
antal
Böcker i mediebeståndet, 1000 st:
antal i tusen
Övriga mediebeståndet, 1000 st:
antal i tusen
Mediebeståndet totalt, 1000 st:
antal i tusen
Anskaffning av böcker, 1000 st:
antal i tusen
Anskaffning av övriga medier, 1000 st:
antal i tusen
Anskaffningar totalt, 1000 st:
antal i tusen
Omkostnader totalt (1 000 e):
tusen euro
Personalkostnader (1 000 e):
tusen euro
Kostnader för medieanskaffningar (1 000 e):
tusen euro
Övriga omkostnader (1 000 e):
tusen euro
Omkostnader per invånader (e/invånare):
euro
Personal totalt (årsverken):
htv
Årsverken avlönade av biblioteket (åsrverken):
htv
Övriga årsverken (årsverken):
htv
Fysiska besök på biblioteken, 1000 st:
antal i tusen
Fysiska besök på biblioteken per invånare, st/invånare:
antal
Webbesök, 1000 st:
antal i tusen
Låntagare, 1000 st:
antal i tusen
Låntagare / invånare, %:
prosenttia
Utlåning totalt, 1000 st:
antal i tusen
Utlåning ava böcker, 1000 st:
antal i tusen
Utlåning av övriga medier, 1000 st:
antal i tusen
Inkomna fjärrlån, 1000 st:
antal i tusen
Avsända fjärrlån, 1000 st:
antal i tusen
Totalutlåning per invånare (antal /invånare):
antal
2022-12-21
2019-12-03
Statistikcentralen, kultur
001_11zk_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Huvudbibliotek (antal) , Filialbibliotek (antal) , Anstaltsbibliotek (antal) ,

Valda 1 Totalt 33

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000