Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-07
Reparationsbyggandets andel, %:
%
Nybyggandets andel, %:
%
2024-12-04
2020-02-17
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_12i8_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Husbyggnadsföretags storlek

Hur många personer husbyggnadsföretag sysselsätter.
Små företag: 5-9 personer.
Medelstora företag: 10-59 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, 10-49 personer.
Stora företag: Minst 60 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, minst 50 personer.

Uppgifter

Reparationsbyggandets andel, %

Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, %

Nybyggandets andel, %

Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %