Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Orsak som lett till reparationen som bostadsaktiebolag låtit utföra, % av uppgiftslämnarna:
%
2020-06-11
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_12if_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Normalt föråldrande eller slitage , Förebyggande av en större skada , Bättre tillgänglighet ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000