Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13p1 -- Arbetskostnader av bostadsaktiebolagens reparationskostnader, 2014-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Arbetskostnader för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, miljoner euro:
Miljoner euro
Kostnader för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, miljoner euro:
Miljoner euro
Arbetskostnadernas andel av kostnaderna för reparationer som bostadsaktiebolag låtit utföra, %:
Procent
2022-06-02
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_13p1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000