Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13p2 -- Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, 2014-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Arbetskostnader av ägarbostädernas reparationskostnader, miljoner euro:
Miljoner euro
Reparationskostnader av ägarbostäderna, miljoner euro:
Miljoner euro
Arbetskostnadernas andel av reparationskostnader av ägarbostäderna, %:
Procent
2022-06-02
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_13p2_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000