Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13p3 -- Själv utfört arbete och talkoarbete vid reparationer i ägarbostäder, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Själv utfört arbete, tusen arbetsdagar:
tuhatta työpäivää
Talkoarbete, tusen arbetsdagar:
tuhatta työpäivää
Själv utfört arbete och talkoarbete totalt, tusen arbetsdagar:
tuhatta työpäivää
2022-06-02
Statistikcentralen, reparationsbyggande
001_13p3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000