Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13p4 -- Kostnader för reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra, miljoner euro:
Miljoner euro
Reparationer som de som bor i ägarbostäder låtit utföra i förhållande till byggnadsbeståndets boarea, eur/m2:
euroa/m2
2022-10-11
Statistikcentralen, reparationsbyggande
104_13p4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Total , Bostadens våtutrymmen , Bostadens kök ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000