Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14c7 -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-02
Värde, mn euro:
Miljoner euro
2023-09-13
Statistikcentralen, reparationsbyggande
243_14c7_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1. Total av lokalbyggnader , 1.1 Industri- och lagerbyggnader , 1.2 Affärsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Värdet av renoveringar av industri- och lagerbyggnader för 2021 har korrigerats.
Dokumentation för statistiken Vart tredje år baserar sig reparationskostnaderna, för varje byggnadstyps del, på en urvalsundersökning och under övriga år på föregående urvalsundersökning och på en estimering på basis av uppgifter om bygglov.