Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14ca -- Reparationskostnader för byggnader och bostäder, miljoner euro, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-02
Reparations, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-09-21
Statistikcentralen, reparationsbyggande
243_14ca_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bostäder, fristående hus och parhus , Bostadsaktiebolag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Kostnaden för reparation av bostadshus erhålls genom en årlig urvalsundersökning. Kostnad för reparationer av lokaler baserar sig vart tredje år, för varje byggnadstyps del, på en urvalsundersökning och under övriga år på föregående urvalsundersökning och på en estimering på basis av uppgifter om bygglov.