Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11aj -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering, 2022

Välj variabler

Ja
2023-11-01
Månadsavlönade totalt:
Antal
Antalet heltidsanställda:
Antal
Antalet deltidsanställda:
Antal
Genomsnittlig glundlön, e/mån:
eur
Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån:
eur
Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån:
eur
Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån:
eur
Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån:
eur
Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %:
Relationstal
Genomsnittlig totallön, e/mån:
eur
Totallön desil 1, e/mån:
eur
Median för totallön, e/mån:
eur
Totallön decil 9, e/mån:
eur
Variationskoefficient för totallön, %:
Relationstal
2023-10-26
2018-09-19
Statistikcentralen, löner inom kommunsektorn
001_11aj_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månadsavlönade totalt , Antalet heltidsanställda , Antalet deltidsanställda ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer ,

Valda 0 Totalt 420

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Yrkesklassificeringen 2010

Personens yrke enligt Yrkesklassificeringen 2010.

Kön

Totalt

År

År

Uppgifter

Månadsavlönade totalt

Månadsavlönade totalt

Antalet heltidsanställda

(Månadsavlönade) Antalet heltidsanställda med full lön.

Antalet deltidsanställda

(Månadsavlönade) Antalet deltidsanställda löntagare.

Genomsnittlig glundlön, e/mån

Genomsnittlig glundlön, e/mån

Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån

Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån

Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån

Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån

Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %

Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %

Genomsnittlig totallön, e/mån

Genomsnittlig totallön, e/mån

Totallön desil 1, e/mån

Totallön desil 1, e/mån

Median för totallön, e/mån

Median för totallön, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Variationskoefficient för totallön, %

Variationskoefficient för totallön, %