Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11am -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsklassificering, 2022

Välj variabler

Ja
2023-11-01
Månadsavlönade totalt:
Antal
Antalet heltidsanställda:
Antal
Antalet deltidsanställda:
Antal
Genomsnittlig glundlön, e/mån:
eur
Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån:
eur
Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån:
eur
Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån:
eur
Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån:
eur
Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %:
Relationstal
Genomsnittlig totallön, e/mån:
eur
Totallön desil 1, e/mån:
eur
Median för totallön, e/mån:
eur
Totallön decil 9, e/mån:
eur
Variationskoefficient för totallön, %:
Relationstal
2023-10-26
2018-12-19
Statistikcentralen, löner inom kommunsektorn
001_11am_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månadsavlönade totalt , Antalet heltidsanställda , Antalet deltidsanställda ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Högre grundnivå , Andra stadiet ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram ,

Valda 0 Totalt 101

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Utbildningsnivå

Utbildningsnivån beskriver och följer i huvudsak skolsystemets struktur, där utbildningen framskrider i ettårsperioder från lägre till högre utbildningsnivåer. Klassificeringen används bara på ensiffernivå. Den senaste klassificeringen av husets utbildningsnivå används.

Utbildningsområde

Statistikcentralens utbildningsklassificering är avsett för mätning av utbildning enligt utbildningsystemet, dvs. längre utbildning som i huvudsak anordnas på heldagsbasis i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet och som leder till examen eller utbildningsyrke. Av utbildningsklassificeringen har bara tvåsiffernivån använts.

Kön

Totalt

År

År

Uppgifter

Månadsavlönade totalt

Månadsavlönade totalt

Antalet heltidsanställda

(Månadsavlönade) Antalet heltidsanställda med full lön.

Antalet deltidsanställda

(Månadsavlönade) Antalet deltidsanställda löntagare.

Genomsnittlig glundlön, e/mån

Genomsnittlig glundlön, e/mån

Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån

Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 1, e/mån

Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån

Medianlön för ordinarie arbetstid, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån

Lön för ordinarie arbetstid, desil 9, e/mån

Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %

Variationskoefficient för lön för ordinarie arbetstid, %

Genomsnittlig totallön, e/mån

Genomsnittlig totallön, e/mån

Totallön desil 1, e/mån

Totallön desil 1, e/mån

Median för totallön, e/mån

Median för totallön, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Totallön decil 9, e/mån

Variationskoefficient för totallön, %

Variationskoefficient för totallön, %