Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2022

Välj variabler

Ja
2023-11-01
Timavlönade totalt:
Antal
Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme:
eur
Genomsnittlig totaltimlön, e/timme:
eur
2023-10-25
2018-09-19
Statistikcentralen, löner inom kommunsektorn
001_11aq_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , C Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 94

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Näringsgrensindelningen 2008

Näringsgrensindelningen 2008 är en nationell klassificeringsstandard som har fastställts av Statistikcentralen.

Kön

Totalt

År

År

Uppgifter

Timavlönade totalt

(Timavlönade) Antal totalt.

Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme

(Timavlönade) Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid.

Genomsnittlig totaltimlön, e/timme

(Timavlönade) Genomsnittlig totaltimlön, e/timme.