Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bd -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-05
Dödfödda:
Antal
Döda under första levnadsåret:
Antal
Döda under 0 - 6 dygn:
Antal
Döda under 7 - 27 dygn:
Antal
Döda under 28 dygn - 11 månader:
Antal
2024-11-28
2022-12-09
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_11bd_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A00-Y89 Totalt , A00-R99, U00-U85 Sjukdomar totalt (exkl. R999) , A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar ,

Valda 0 Totalt 294

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå)

Tabell innehåller bara dödsorsaker, som har minst ett fall.
Koderna P71 och P74 togs ur bruk 2005 och i fortsättningen används andra P-koder för fallen.