Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bx -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2005-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-05
Döda av alkoholrelaterade orsaker:
Antal
2024-11-28
2018-12-17
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_11bx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10) , Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312) ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 19 ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000