Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11c1 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder och kön, 1975-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-05
Döda:
Antal
2024-11-28
2018-12-17
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_11c1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Rättsmedicinsk obduktion , Medicinsk obduktion ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000