Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12d9 -- Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B) efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2006-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-09
Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B):
antal
2023-12-05
2019-12-16
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_12d9_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 14 , 15 - 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 16

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Narkotika (selektion B)

Klassifikationen är baserad på Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk EMCDDAs klassifikationen av narkotikarelaterade dödsfall selektion B. Klasserna är förenade.