Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13u5 -- Döda efter underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering) och välfärdsområde, 1969-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-05
Döda:
Antal
2024-11-28
2022-12-09
Statistikcentralen, dödsorsaker
001_13u5_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00-54 Totalt , 00-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, U071, U072, U109, X45) , 00 Covid-19 virusinfektion (U071, U072, U109) ,

Valda 0 Totalt 65

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1969 , 1970 , 1971 ,

Valda 1 Totalt 54

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Välfärdsområde

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien.

Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)

Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak från och med 2005, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.