Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

132f -- Konjunkturindikator för produktionen, månadsvis, 1995M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-04-16
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2015=100:
indeksi
Ursprunglig indexserie, 2015=100:
indeksi
Trendindexserie, 2015=100:
indeksi
Arbetsdagskorrigerad indexserie, 2015=100:
indeksi
Förändring av volym i säsongrensad och arbetsdagsgorrigerad serie från föregående månad, %:
%
Förändrig av volym i ursprunglig serie från föregående år, %:
%
Förändring av volym i trendserie från föregående månad, %:
%
Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, %:
%
2024-05-15
2021-02-16
Statistikcentralen, konjunkturindikator för produktionen
001_132f_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2015=100 , Ursprunglig indexserie, 2015=100 , Trendindexserie, 2015=100 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 350

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000