Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

117g -- Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik kvartalsvis, 2011Q1-2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-12-18
Godsmängd, 1 000 ton:
Tusen ton
Transportarbete, milj. tonkm:
Miljoner tonkilometer
Trafikarbete, mn km:
Miljoonaa kilometriä
2018-08-16
Statistikcentralen, varutransporter inom vägtrafiken
001_117g_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 ,

Valda 1 Totalt 51

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland

Användning

Användning av motorfordon

Transport av jordmaterial

Klassifiering beskriver om jordmaterial var transporterat

Uppgifter

Godsmängd, 1 000 ton

Godsmängd beskriver transporterad mängd gods

Transportarbete, milj. tonkm

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Trafikarbete, mn km

Trafikarbete beskriver transportsträckan